Στις αρχές Ιουνίου 2022 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη των στελεχών της εταιρείας OMRON Industrial Automation, που αποτελεί έναν από τους πρώτους και σημαντικότερους συνεργάτες της ΚSA από το 1983, με την προμήθεια ευρείας γκάμας προϊόντων βιομηχανικού αυτοματισμού, ψηφιακής τεχνολογίας, τεχνολογιών ελέγχου, λογισμικών.

Κατά τη 2ήμερη επίσκεψη, οι εκπρόσωποι της OMROΝ, είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στις εγκαταστάσεις της KSA, να συνομιλήσουν με στελέχη της εταιρείας από το Τεχνικό τμήμα, το Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών, τις Πωλήσεις και το Marketing, και να παρουσιάσουν το αναπτυξιακό πλάνο και την εμπορική στρατηγική της ΟΜRΟΝ για το 2022.

Επιπλέον, ο Marco Ceribelli, Southern Region Sales Manager, παρουσίασε το μακροπρόθεσμο όραμα της εταιρείας «Shaping the future», που αποτελεί την προέκταση της εταιρικής φιλοσοφίας που βασίζεται στις αρχές του οργανισμού για τη διαμόρφωση μια βιώσιμης κοινωνίας μέσα από τη συνεχή δημιουργία κοινωνικής αλλά και εταιρικής αξίας και την ενσωμάτωση της επιχειρηματικής ανάπτυξης και βιωσιμότητας.