Τεχνική Υποστήριξη

Η εταιρία μας προσφέρει υπηρεσίες τηλεφωνικής υποστήριξης των προϊόντων της, τόσο σε επίπεδο συσκευής, καθώς και σε επίπεδο συστήματος.

  • Σε επίπεδο συστήματος, δίνουμε την επιλογή να μελετήσουμε από κοινού την εφαρμογή και στη συνέχεια σας προτείνουμε τα κατάλληλα υλικά με τα οποία θα μπορέσετε να την υλοποιήσετε.

Επιπλέον,  προσφέρουμε διαγνωστικούς ελέγχους με σύνδεση στην εκάστοτε συσκευή, είτε απομακρυσμένα, είτε με επίσκεψη του τεχνικού μας στις εγκαταστάσεις σας.

  • Σε συνέχεια της  διάγνωσης δίνεται η δυνατότητα να προχωρήσουμε με την αποσφαλμάτωση των συσκευών και συστημάτων. Ελέγχουμε και παραμετροποιούμε τις συσκευες σας ώστε να αποτραπεί η επανεμφάνιση προβλημάτων στο μέλλον.
  • Αν κατά τη διάγνωση προκύψει σφάλμα υλικού, προτείνεται η κατάλληλότερη λύση για αντικατάσταση ή επισκευή του.

Τέλος, η KSA Industrial Automation προσφέρει υπηρεσίες προγραμματισμού και θέσης σε λειτουργία συσκευών και συστημάτων, όπου αυτό ζητηθεί.

Συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας και εκπρόσωπος του Τεχνικού Τμήματος θα επικοινωνήσει μαζί σας.

Φόρμα Επικοινωνίας