Πελάτης: Εκτυπωτική Εταιρεία στην Πάτρα
Εταιρεία Υλοποίησης: ΠΝΟΗ
Eφαρμογή: Αυτοματισμός & αναβάθμιση εκτυπωτικής μηχανής
Ημερομηνία Υλοποίησης:Οκτώβριος 2022

Περιγραφή

Εκτυπωτική μηχανή παλαιάς τεχνολογίας, που παρουσίαζε πολλές αστοχίες κατά τη λειτουργία της με αποτέλεσμα να έχει συχνά σταματήματα και μειωμένη παραγωγική ικανότητα.

Προκειμένου να λυθούν τα πρόβληματα επαναληψιμότητας και δυναμικότητας των εκτυπώσεων, η εταιρεία ΠΝΟΗ ανέλαβε τον επανασχεδιασμό του μηχανήματος δίνοντας βαρύτητα στην πλήρη αντικατάσταση του συστήματος αυτοματισμού. Το υπάρχον σύστημα αποτελούνταν από δύο ελεγκτές (Plc + motion controller) και πολύπλοκα κυκλώματα ελέγχου των κινήσεων της μηχανής.

Η αντικατάστασή του έγινε από έναν κεντρικό ελεγκτή (Machine Controller) του οίκου Omron με εξελιγμένες δυνατότητες ελέγχου, δικτυακές συνδέσεις των περιφερειακών συσκευών για απλοποίηση των κυκλωμάτων και ένα κοινό περιβάλλον προγραμματισμού.

Προβλήματα πριν την αναβάθμιση

 • Αστάθεια συστήματος: σποραδικές, άτακτες εκτυπώσεις
 • Χαμηλή παραγωγική ικανότητα
 • Αδυναμία εύρεσης ανταλλακτικών για τον υφιστάμενο εξοπλισμό
 • Αδυναμία τεχνικής υποστήριξης από τον προηγούμενο κατασκευαστή
 • Δυσκολία συντήρησης λόγω πολυπλοκότητας κυκλωμάτων

Αποτελέσματα παρεμβάσεων και οφέλη

 • Εκτυπώσεις με μεγάλη ακρίβεια χωρίς μεγάλες αλλαγές στον μηχανολογικό εξοπλισμό
 • Απλοποίηση κυκλωμάτων και προγραμματισμού με ενσωμάτωση όλου του αυτοματισμού σε έναν ελεγκτή (Machine Controller) και ένα software (Omron Sysmac Solution)
 • Εύρυθμη λειτουργία χάρη στην υψηλή ακρίβεια ελέγχου των Drives μέσω Δίκτυου Ethercat
 • Μείωση του όγκου και της πολυπλοκότητας της καλωδίωσης με χρήση δικτύων Ethernet & EtherCAT
 • Γρήγορο commissioning και start up
 • Άμεση διαθεσιμότητα ανταλλακτικών και τεχνικής υποστήριξης από την KSA Industrial Automations

Προϊόντα

Machine controller NJ3 – Omron (ksa.gr)

Software (Sysmac Studio) – Omron (ksa.gr

Επικοινωνήστε μαζί μας:

email: sales@ksa.gr

Τηλέφωνο: 210 240 6000