Σεμινάρια & Πρακτική Εκπαίδευση

Διαθέσιμα σεμινάρια

Η KSA διοργανώνει ανά διαστήματα σεμινάρια σχετικά με τα υλικά που προμηθεύει στους πελάτες της.

Παράλληλα με το θεωρητικό σκέλος, παρέχουμε και πρακτική εκπαίδευση, κάνοντας  χρήση των ίδιων των υλικών, υπό επίβλεψη και σε ασφαλές περιβάλλον.

  • Οι συνεργάτες μπορούν κι οι ίδιοι να προτείνουν θέματα για την εκπαίδευση που θα λάβουν και να κατευθύνουν το σεμινάριο βάσει των δικών τους εφαρμογών και αναγκών.

Οι εκπαιδεύσεις δύνανται, υπό προϋποθέσεις, να λάβουν χώρα στις εγκαταστάσεις του συνεργάτη, ή να γίνουν και διαδικτυακά.

Ενδεικτικά, πραγματοποιούνται Σεμινάρια με την παρακάτω θεματολογία:

  1. PLCHMI (Προγραμματιζόμενοι Λογικοί Ελεγκτές – Οθόνες Διεπαφής)
  2. Motion Control (Έλεγχος κίνησης)
  3. Inverter (Αντιστροφείς)
  4. Machine Vision (Μηχανική όραση)
  5. Safety (Προστασία ανθρώπων & συσκευών)
  6. Sensors (Αισθητήρια)

Συμπληρώστε τη φόρμα ενδιαφέροντος, για να σας προτείνουμε την εκπαίδευση που θα καλύψει τις δικές σας ανάγκες.

Φόρμα Ενδιαφέροντος