Πελάτης: SANLEV SA (Παραγωγή Προφίλ Αλουμινίου)
Εταιρεία Υλοποίησης: XENTECH X G ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
Eφαρμογή: Αυτοματισμός & αναβάθμιση μηχανήματος “Alu cutter” (Πριόνι κοπής αλουμινίου)
Ημερομηνία Υλοποίησης:Ιανουάριος 2023

Περιγραφή

Το πριόνι “ALU CUTTER” είναι ένα μηχάνημα που βρίσκεται στην γραμμή παραγωγής του προφίλ αλουμινίου και χρησιμοποιείται για την κοπή κομματιών προφίλ στο επιθυμητό μήκος.

Προκειμένου να βελτιωθεί η ακρίβεια του μήκους κατά την κοπή, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε αναβάθμιση του συστήματος αυτοματισμού του μηχανήματος, με χρήση Machine controller, I/O, HMI & Inverter του οίκου OMRON, ενώ παράλληλα δημιουργήθηκε από την αρχή ο κώδικας για τον προγραμματισμό του, ικανοποιώντας ταυτόχρονα την ανάγκη για απλοποιημένο χειρισμό και προσθήκη νέων λειτουργιών.

Προβλήματα πριν την αναβάθμιση

  • Προβλήματα ακρίβειας μήκους
  • Ηλεκτρολογικά θέματα λόγω πολυπλοκότητας κυκλωμάτων και μεγάλου όγκου καλωδίωσης
  • Προβλήματα στην αναγνώριση και επίλυση σφαλμάτων

Αποτελέσματα παρεμβάσεων και οφέλη

  • Κοπή κομματιών προφίλ με μεγάλη ακρίβεια 
  • Ευκολότερος χειρισμός του μηχανήματος  
  • Βελτίωση και προσθήκη επιπλέον λειτουργιών 
  • Απλοποίηση μέσω ενσωμάτωσης όλου του αυτοματισμού σέ έναν machine controller και ένα software (Omron Sysmac Solution)
  • Μείωση του όγκου και της πολυπλοκότητας της καλωδίωσης με χρήση δικτύων Ethernet & EtherCAT
  • Yψηλή ακρίβεια και ταχύτητα στον έλεγχο του ServoDrive μέσω Δίκτυου Ethercat
  • Ξεκάθαρη και ουσιαστική πληροφόρηση του χειριστή μέσω μεγαλύτερης και επανασχεδιασμένης οθόνης χειρισμού (Human Machine Interface)

Προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας:

email: sales@ksa.gr

Τηλέφωνο: 210 240 6000