Εκπαίδευση / Σεμινάρια

Η KSA διοργανώνει ανά διαστήματα εκπαίδευση σχετική με τα υλικά που προμηθεύει στους πελάτες της.

Παράλληλα με το θεωρητικό σκέλος, παρέχουμε και πρακτική εκπαίδευση, κάνοντας  χρήση των ίδιων των υλικών, υπό επίβλεψη και σε ασφαλές περιβάλλον. Οι πελάτες μπορούν κι οι ίδιοι να προτείνουν θέματα για την εκπαίδευση που θα λάβουν και να κατευθύνουν το σεμινάριο βάσει των δικών τους εφαρμογών και αναγκών.

Οι εκπαιδεύσεις δύνανται, υπό προϋποθέσεις, να λάβουν χώρα στις εγκαταστάσεις του πελάτη/συνεργάτη ή να γίνουν διαδικτυακά.

Ενδεικτικά, πραγματοποιούνται Σεμινάρια με την παρακάτω θεματολογία

1.PLC – HMI (Προγραμματιζόμενοι Λογικοί Ελεγκτές – Οθόνες Διεπαφής)

 • Τι ειναι το PLC​
 • Δομή και λογική λειτουργίας του PLC​
 • Αριθμητικά Συστήματα​
 • Compact PLC ​
 • Βασικές Εντολές του PLC
 • Χρήση του Λογισμικού προγραμματος CX-Programmer
 1. Inverter (Αντιστροφείς)
 2. Motion Control (Έλεγχος κίνησης)
 3. Machine Vision (Μηχανική όραση)
 4. Safety (Προστασία ανθρώπων & συσκευών)
 5. Sensors (Αισθητήρια)

Συμπληρώστε τη φόρμα ενδιαφέροντος, για να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να σας προτείνουμε την εκπαίδευση που θα καλύψει τις δικές σας ανάγκες.

Φόρμα Ενδιαφέροντος

Διαθέσιμα σεμινάρια