Διάγνωση / Υποστήριξη

Η εταιρία μας προσφέρει υπηρεσίες τηλεφωνικής υποστήριξης των προϊόντων της, τόσο σε επίπεδο συσκευής, καθώς και σε επίπεδο συστήματος.

Όταν πρόκειται για επίπεδο συστήματος, προσφέρουμε την επιλογή να μελετήσουμε από κοινού με τον πελάτη και συνεργάτη μας την εφαρμογή και στη συνέχεια να κάνουμε προτάσεις για τα κατάλληλα υλικά που θα αφορούν στην υλοποίηση της εφαρμογής.

Επιπλέον,  προσφέρουμε διαγνωστικούς ελέγχους με σύνδεση στην εκάστοτε συσκευή, είτε απομακρυσμένα, είτε με επίσκεψη του τεχνικού μας στις εγκαταστάσεις σας.

Τέλος, η KSA προσφέρει υπηρεσίες προγραμματισμού και θέσης σε λειτουργία συσκευών και συστημάτων, όπου αυτό ζητηθεί.

Συμπληρωστε τη Φόρμα Επικοινωνίας, για να επικοινωνήσει μαζί σας  εκπρόσωπος του Τεχνικού Τμήματος.

Φόρμα Επικοινωνίας